Blank Financial Consultancy
Drs. Michel Blank
Bacchus 52
3962 LN Wijk bij Duurstede
Tel: 0343-411966
Mobiel 06-81725442
KvK: 30245772

Wat ik doe.

Sinds 1992 help ik bedrijven met het verbeteren van hun bedrijfsvoering. De ene keer in de rol van Financial Controller, de andere keer als deel van een projectteam of als consultant.

Michel

Mijn favoriete probleemstellingen gaan over bedrijfsprocessen en IT. Het resultaat van een project of na een periode als Interim Financial Controller moet zijn dat er efficienter kan worden gewerkt. Zodat men uiteindelijk minder tijd kwijt is met vervelende periodiek terugkerende klusjes en de management rapportages voldoende diepgang en kwaliteit hebben om het bedrijf goed te kunnen beoordelen en daarmee zonodig tijdig in te kunnen grijpen.

Mijn overtuiging.

Ik ben er van overtuigd dat bedrijven meer uit hun organisatie kunnen halen dan zij vaak doen. Het gaat vaak om een combinatie van bedrijfsprocessen (uniek voor ieder bedrijf) en IT die hierop aansluit waar groter efficienty te behalen valt. Ik geloof dat de perfecte standaard software niet bestaat, maar al wel in buurt kan komen. Om de balans tussen aanpasingen aan software en aanpassingen aan de bestaande processen te vinden moet je je gezonde verstand laten werken, dan kom tot `best of both worlds´. Het resulterende proces moet ieder bedrijf, naast de kwaliteit van zijn producten, zijn competitive advantage geven en daarmee zijn bestaansrecht geven tussen zijn concurenten.
De kunst is dus de best passende software te vinden, en die aan te laten sluiten (en eventueel aan te passen of aan te vullen) op de bedrijfsprocessen die het bedrijf uniek maken, dan kun je uiteindelijk beter presteren dan je concurenten. Voor processen geldt: hoe minder handwerk en overtypen van gegevens des te hoger de kwaliteit. Voor software geldt: des te minder interfaces tussen systemen des te minder hoofdbrekens achteraf. Interfacing is vaak onvermijdelijk, maar zorg voor goede vastlegging (logging) van wat er met de interface is gebeurd, zeker in het begin.

Mijn kijk op projecten.

Bedrijven en hun projecten zijn altijd anders. Daar moet je pragmatisch mee omgaan. Lange doorlooptijden vergen veel project control, terwijl in sommige gevallen een pragmatische aanpak met bijvoorbeeld prototyping en daarna snel implementeren veel effectiever kan zijn. Veel hangt af van de gekozen technieken maar ook de complexiteit of externe factoren of eisen spelen daarin een rol. Uiteraard kan ook bedrijfscultuur meespelen. Het is naar mijn mening de taak van de project manager dat op het gebied van project control de juiste balans wordt gevonden tussen pragmatische en formalisme.
Doe voorts je personeel, de mensen die het moeten gaan doen, geen geweld aan. Veranderen van gedrag van mensen kost tijd. Het te snel doorvoeren van vernieuwingen gaat ten koste van acceptatie. Iedereen dezelfde kant op krijgen kost inspanning en vergt overtuigingskracht. Ik vind wel dat de directie uiteindelijk bepaald welke kant opgegaan wordt. Mensen overtuigen van nieuwe oplossingsrichtingen doe je door te praten en te laten zien dat het kan werken.

Over externe consultants.

Externe consultants (zoals ik en velen met mij) kunnen bedrijven helpen sneller te veranderen/verbeteren dat als alleen op de eigen -binnen het bedrijf- beschikbare kennis wordt geput. Zij brengen ervaring opgedaan bij andere bedrijven mee en kunnen creatief inbrengen wat ze daar hebben gezien. Ze kunnen met overtuigingskracht inzichten naar voren brengen die intern personeel personeel soms niet (meer) durven op te rakelen, om wat voor redenen dan ook. Can-do komt dan in de plaats van dat-hebben-we-al-eens-geprobeerd omdat de externe het bij andere bedrijven in gelijke situaties WEL heeft zien werken. De externe is het smeermiddel bij het doorvoeren van veranderingen omdat hij er fris instaat en (als hij zichzelf serieus neemt niet wordt gestoord door historie of toekomst ten aanzien van zijn carriere bij het bedrijf.

Mijn toegevoegde waarde.

Het draait allemaal om creativiteit en gezond verstand. Creativiteit en kennis die wordt benut om het bedrijf als geheel effectiever te laten functioneren. Mijn specialisme zit op het snijvlak tussen Financial Control en ICT. Daardoor kan ik snel schakelen tussen beide gebieden en heb snel scherp waar de winst met betrekking tot efficiency verbetering te halen valt. Ik communiceer even makkelijk met de eindgebruikers over hun deel in het bedrijfsproces, het management over hun informatiebehoefte als met de ICT-ers over technische mogelijkheden.

U kunt mij bereiken op telefoonnummer +31(0)681725442
Of per mail: Michel Blank
Mijn CV vind u naast de contactgegevens op mijn gegevens.